בוער לך שתלמידיך ידעו כיצד להתנהג כהלכה בשבת?

בתש״פ ידעו כל תלמידיך את יסודות ל״ט מלאכות שבת!

זכור ושמור

תכנית ייחודית ודידקטית להכרת יסודות ל״ט מלאכות שבת והלכותיהן המעשיות בליווי 14 עלוני חידוד ואתגרים חווייתיים

  • ידע ברור ומתומצת
  • גישה דידקטית בשפה השווה לכל נפש
  • בליווי מבצע שנתי חווייתי
  • פיקוח והסכמה מהגאון בעל ה׳פסקי תשובות׳ שליט״א

לקבלת דוגמא מהשיטה המקיפה
להקניית ל״ט מלאכות שבת
חייגו עכשיו: 073-3395118

your christmas bear