״שיבנה בית המקדש
במהרה בימינו״

הזמן שנותר עד לסיום הצום:

שעות
דקות
שניות
צום תשעה באב הסתיים לשנה הבאה בירושלים הבנויה!

your christmas bear