נהלי הרשמה ותשלום לחוגים:

 1. פתיחת שיעור מותנית במספר מינימלי של משתתפים (3 משתתפים)
 2. משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.
 3. לקוח חדש מחויב בתשלום בסך 30 ₪ דמי ביטוח.

 

הקפאות

במידה ומכל סיבה שהיא תאלץ הנהלת הסטודיו להקפיא את פעילותה, יוקפאו כל התשלומים של הוראות הקבע והצ'קים עד לחידוש
הפעילות. עם חידשו הפעילות תאריך הנהלת הסטודיו את זמן המנוי בהתאם לתקופת ההקפאה.

ביטולים

 1. לא ניתן לבטל מנוי של חודש בודד. ביטול מנוי חופשי חודשי בתוך פחות משלושה חודשים מיום הפתיחה, תגרום לחיוב ע"פ מנוי חופשי
  חודשי לחודש אין ביטול מנוי רטרואקטיבית ואין החזר כספי בגינו. בעלות 330 ₪. לאחר שלושה חודשים יהיה ניתן לבטל את המנוי בהודעה של 30 יום, בהודעה בכתב למזכירות הסטודיו.
 2. מנוי שנרכש שבמבצע והופסק באמצעו יחושב לפי מנוי חודשי רגיל וההפרש יוחזר. –
 3. הריון אינו מחלה! אין ביטולים או הקפאות במהלך הריון תקין, אלא אם כן יוצג אישור רפואי האומר אחרת. –
  שלושה חודשים לאחר לידה יחודש המנוי אוטומטית.

המנוי

 1. תוקף המנוי מתחיל מיום התשלום או הכניסה הראשונה המוקדם מבניהם, ועד לפרק הזמן שנרכש או בסיום כמות הכניסות שנרכשה –
  המוקדם מבניהם.
 2. במידה ונגמר זמן המנוי לא תתאפשר השלמת הכניסות שנותרו, ולא יתאפשר החזר כספי בגינם.
 3. המנוי הינו אישי ולא ניתן להעבירו מאדם לאדם, גם לא לבן משפחה.
 4. יש להצטייד בבקבוק מים אישי, מגבת גדולה, ולחתום על הצהרת בריאות לפני הכניסה לשיעור.
  אם יש חשש אין חשש! אתם לא מרגישים טוב ולא בטוחים אם נחשפתם לחולה או לא עדיף לוודא ולשמור על בריאות כולנו. – –
 5. ההגעה לשיעור בהרשמה מראש לא נרשמתם, והגעתם? תיכנסו על בסיס מקום פנוי. –
 6. אין להשאיר חפצים וציוד אישי בשטח הסטודיו, אין הנהלת הסטודיו אחראית לציוד שישאר בשטח הסטודיו.
 7. יש לשמור על היגיינה אישית התאמנו בבגדי ספורט נקיים, נעלי ספורט, ותכשירים מונעי זיעה. –
 8. יש להגיע 3 דק' לפני תחילת השיעור, לא תתאפשר כניסה למאחרים.
 9. שיעור המונה פחות מ 3 משתתפים לא ייפתח.
 10. פעילות הסטודיו בכפוף ללוח החופשות של הסטודיו.
 11. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות בסטודיו, את השיעורים, ואת המדריכים מעת לעת ללא הודעה
  מוקדמת לחברים ומבלי לנמק את החלטתה ומבלי שהאמור לעיל יהווה עילה לביטול המנוי.
 12. משתתף אשר נאלץ להיכנס לבידוד יקבל הקפאה של המנוי למשך עד 23 ימים ולאחר מכן יחוד המנוי אוטומטית. אין החזר כספי בגין ימי הבידוד.
 13. במקרה של סגר חלקי/ הגבלות שומרת הנהלת הסטודיו לעצמה את הזכות לקבל החלטה בכל מקרה לגופו.

מלאו את הנתונים הבאים

המשקל שלי

הגובה שלי

(בסנטימטרים)

ה-BMI שלך הוא: