מעמד תפילה היסטורי ומיוחד

בליל שישי בחצי הלילה ערב שבת בשלח-שירה

בציון מרנא החזו״א זי״ע

יעבור לפני התיבה בנו חביבו של רשכבה״ג הגאון הגדול

רבי ישראל אדלשטיין שליט״א

מראשי ישיבת בית מדרש עליון

אנו מתחייבים בל״נ כי באם נוושע עד ט״ו באב תשפ״ג, נשלים להחזקת מניין בסך 1800 ש״ח

*התרומה מוכרת על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מלאו את הנתונים הבאים

המשקל שלי

הגובה שלי

(בסנטימטרים)

ה-BMI שלך הוא: