משפחת החסד למען
מגויסי ומרותקי משפחת החסד הצלה פתח תקווה

אנו מעוניינים לסייע במידת האפשר
לחברי המשפחה – המגוייסים או מרותקים ככל הניתן

מי מהחברים המגויס או מרותק (צבא, מד"א) נא למלא את השאלון

מלאו את הנתונים הבאים

המשקל שלי

הגובה שלי

(בסנטימטרים)

ה-BMI שלך הוא: